Όροι Χρήσης

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Δηλώνω ότι με κάθε πρόσβαση στον ιστότοπο και χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για την διακράτηση και την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, ακόμη και εάν αυτά αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μέλους και ενεργοποίησης προφίλ στην ιστοσελίδα. Τα στοιχεία αυτά έχουν γνωστοποιηθεί στο γραφείο γνωριμιών Αρμονία από εμένα προσωπικά, με σκοπό την πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών του γραφείου, όπως και όσες άλλες ενέργειες απαιτούνται για την εκτέλεση των υπηρεσιών του γραφείου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Στις 25 – 5 – 2018 τέθηκε σε εφαρμογή στη χώρα μας ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Η εταιρία μας ήδη έχει θέσει σε ισχύ πλάνο αναδιαμόρφωσης της πολιτικής της, το οποίο συνεχώς βελτιώνεται, συμμορφούμενη στις επιταγές του Κανονισμού, λαμβάνοντας συνεχώς μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι όσα εκουσίως μας παρέχετε εσείς οι πελάτες μας προσωπικά, και είναι τα απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση των υπηρεσιών που καλούμαστε κάθε φορά να παράσχουμε.

Με βάσει όλα τα ανωτέρω, και δεδομένου ότι κάποια από τα στοιχεία τα οποία μας γνωστοποιείτε αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, και με απόλυτο σεβασμό στην ιδιωτικότητα των πελατών μας, η εταιρία μας δεν διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους τα στοιχεία αυτά για εμπορικούς, διαφημιστικούς, στατιστικούς ή άλλους σκοπούς. Είναι δυνατή η διάθεση των στοιχείων μόνο: α. με ρητή έγγραφη συγκατάθεση των ίδιων ή β. εφόσον επιτάσσεται από το νόμο σε αρμόδιες αρχές. Όλοι οι πελάτες μας έχουν δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία τους και να ασκήσουν το δικαίωμα της ενημέρωσης, της διόρθωσης, της διαγραφής, της εναντίωσης ή του περιορισμού της επεξεργασίας, όπως αυτά κατοχυρώνονται στη σχετική Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

  • Όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών που συλλέγει το Αρμονία Online, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και σελίδων της ιστοσελίδας, διέπονται από την Πολιτική Απορρήτου της εταιρίας μας, συμμορφούμενη απόλυτα με τον νέο Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
  • Ως κατώτατο όριο ηλικίας με δικαίωμα συμμετοχής στο Αρμονία Online τίθεται το 23ο έτος.
  • Δικαίωμα συμμετοχής στο Αρμονία Online έχουν άτομα άγαμα, σε κατάσταση χηρείας ή απαλλαγμένα από συζυγικά καθήκοντα, και νομικά ελεύθερα.
  • Η προσκόμιση, με οποιονδήποτε τρόπο, της ταυτότητας του συμμετέχοντος στους υπευθύνους του Αρμονία Online κρίνεται υποχρεωτική. Επιπλέον, οι υπεύθυνοι του Αρμονία Online διατηρούν το δικαίωμα μη ολοκλήρωσης της εγγραφής του/της ενδιαφερόμενου/ης σε περίπτωση που τα στοιχεία του/της δεν επαληθεύονται.
  • Το χρηματικό ποσό της συνδρομής των συμμετεχόντων μελών στο Αρμονία Online καταβάλλεται εφάπαξ και δεν επιστρέφεται για κανέναν λόγο και αιτία.
  • Η εξέλιξη των σχέσεων, οι οποίες έχουν προκύψει μέσω του Αρμονία Online, ανήκει αποκλειστικά στην ευθύνη των μελών. Οι υπεύθυνοι του Αρμονία Online δεν επεμβαίνουν και δε φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ασυμφωνία ή κάθε είδους έριδα.

Your services have been proved to be valuable. We thank you warmly.

D. & R.

Appreciation to the humanity and respect that you show,  thanks for the happiness that you gave us, and countless wishes you to continue....!!!

S & L .

Always grateful for the time you spent, the interest you showed, and the result of your work that still seems to us unbelievable but is thoroughly true..

G & M.

Approaching you with skepticism and disbelief, i never expected that through a dating office, i would meet the love of my life, my beloved K. Your persuasion changed our small world. Thank you deeply for this..

D & K.

Thank you for bringing smile, joy and love back to our lives..

N & S.

Gratitude and thanks to a happy coincidence and success of our marriage.

With love,
G & L

Thank you wholeheartedly for contributing with interest and love in fulfilling our dreams. We wish you continue with the same passion in your office.

Μ & D.

From the depths of our soul, thank you for giving meaning and joy in our lives. We wish our happiness become an attraction for those looking for their other half.

E & A.

Every time you said 'every obstacle is for good purpose', remember? And finally the effort and waiting were rewarded. Thank you for a wonderful life that we are confident that awaits us.

Κ & Κ.
 
 Be always well and continue this wonderful work, what you offer through your heart.
A & D.